Filip Niškanović

advokat

Đure Jakšića 3/2

78000 Banja Luka

arrow_downward

Puna podrška Vašem poslovanju


Cjelovita podrška Vašem poslovanju. Advokatska kancelarija Niškanović pruža usluge pravnog savjetovanja i zastupanja pravnih i fizičkih lica. Profesionalnost, stručnost, ekspeditivnost i individualni pristup svakom klijentu i njegovim specifičnim potrebama osnovni su principi poslovanja kancelarije.


U saradnji sa drugim advokatskim kancelarijama u Bosni i Hercegovini i okruženju u mogućnosti smo ponuditi potpunu zaštitu prava i pravnih interesa naših klijenata.


Uža specijalnost Advokatske kancelarije je zastupanje domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica pred sudovima i organima uprave u građanskim predmetima, privrednim sporovima i odbrana u krivičnim postupcima kao i zastupanje domaćih i stranih privrednih društava i njihovih predstavništava na području Bosne i Hercegovine, kao i u inostranstvu.

Advokat Filip Niškanović

Rođen 12.02.1982. u Sarajevu. Osnovnu školu, XI Gimnaziju pohađao i završio u Beogradu. Nakon toga upisao Pravni fakultet u Beogradu i diplomirao sa završnim ispitom kod profesora Vasiljević Mirka.

Od novembra 2009.god. prijavljuje se kao pripravnik kod Čede Niškanovića, advokata iz Banja Luke, i obavlja sve poslove vezane za zastupanje stranka na sudu, kao i sve ostale poslove vezane za obavljanje advokatskog poziva. Nakon obavljanja pripravničkog staža, u februaru 2011.god. polaže pravosudni ispit, pred pravosudnom komisijom, kojom je predsedavao Mikeš Miroslav, advokat iz Banja Luke.

Nakon položenog pravosudnog ispita nastavlja da obavlja sve advokatske poslove u kancelariji svog principala, kao stručni saradnik, i nakon toga u septembru 2013.god. se upisuje u imenik advokata Advokatske komore RS, i od tada obavlja samostalno advokatsku delatnost, uz savetodavno učestvovanje svog mentora Čede Niškanovića, advokata iz Banja Luke.

Advokatska tarifa

Naplata usluga vrši se po advokatskoj tarifi propisanoj od starne Advokatske komore Republike Srpske.

Advokatska kancelarija

Adresa: Đure Jakšića 3/2
78000 Banja Luka
Republika Srpska

E-mail: filip.niskanovic@gmail.com
Telefon: +387 (0) 51/215-131
Mob: +387 (0) 65/385-823